Tìm kiếm

MÁU - HUYẾT HỌC

 

 
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Dimobas Repaglinid 0.5mg Agimexpharm (H/60v)

Dimobas Repaglinid 0.5mg Agimexpharm (H/60v)

Giảm nồng độ đường trong máu ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 Thuốc kê đơn.
Ảnh của Dimobas 1 Repaglinid 1mg Agimexpharm (H/60v)

Dimobas 1 Repaglinid 1mg Agimexpharm (H/60v)

Giảm nồng độ đường trong máu ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 Thuốc kê đơn.
Ảnh của Statinagi Atorvastatin 10mg Agimexpharm(H/60v)

Statinagi Atorvastatin 10mg Agimexpharm(H/60v)

Điều trị tăng cholesterol toàn phần. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Statinagi Atorvastatin 20mg Agimexpharm (H/60v)

Statinagi Atorvastatin 20mg Agimexpharm (H/60v)

Điều trị tăng cholesterol toàn phần. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agibeza Bezafibrat 200mg Agimexpharm (H/50v)

Agibeza Bezafibrat 200mg Agimexpharm (H/50v)

Thuốc trị rối loạn lipid máu Thuốc kê đơn.
Ảnh của Rotinvast Rosuvastatin 10 Agimexpharm (H/30v)

Rotinvast Rosuvastatin 10 Agimexpharm (H/30v)

Điều trị tăng cholesterol máu, rối loạn lipid máu. Thuốc kê đơn
Ảnh của Sitagibes Sitagliptin 100mg Agimexpharm (H/28v)

Sitagibes Sitagliptin 100mg Agimexpharm (H/28v)

Điều trị đái tháo đường type 2. Thuốc kê đơn
Ảnh của Agisimva Simvastatin 20mg Agimexpharm (H/30v)

Agisimva Simvastatin 20mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị chứng tăng cholesterol máu, xơ vữa động mạch, phòng biến cố mạch vành. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Arbosnew Acarbose 100mg Agimexpharm (H/30v)

Arbosnew Acarbose 100mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị đái tháo đường type 2 Thuốc kê đơn.
Ảnh của Arbosnew Acarbose 50mg Agimexpharm (H/30v)

Arbosnew Acarbose 50mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị bệnh đái tháo đường Thuốc kê đơn
Ảnh của Lipagim Fenofibrat 160mg Agimexpharm (H/30v)

Lipagim Fenofibrat 160mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị tăng cholesterol máu, tăng lipid máu kết hợp, tăng lipoprotein máu thứ phát. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Lipagim Fenofibrat 200mg Agimexpharm (H/30v)

Lipagim Fenofibrat 200mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị tăng cholesterol máu, tăng lipid máu kết hợp, tăng lipoprotein máu thứ phát. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Lopigim Gemfibrozil 300mg Agimexpharm (H/100vna)

Lopigim Gemfibrozil 300mg Agimexpharm (H/100vna)

Điều trị tăng lipid huyết. Thuốc kê đơn