Tìm kiếm

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

 

 
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Trajenta duo 30/2.5/500mg Boehringer (H/30v)

Trajenta duo 30/2.5/500mg Boehringer (H/30v)

Điều trị tiểu đường tuýp II. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Jardiance 25 mg Boehringer (H/30v)

Jardiance 25 mg Boehringer (H/30v)

Điều trị đái tháo đường týp 2 ở người trưởng thành nhằm cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Jardiance 10 mg Boehringer (H/30v)

Jardiance 10 mg Boehringer (H/30v)

Điều trị tiểu đường tuýp II. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Jardiance duo 5/1000mg Boehringer (H/30v)

Jardiance duo 5/1000mg Boehringer (H/30v)

Điều trị tiểu đường tuýp II. Thuốc kê đơn
Ảnh của Jardiance duo 12.5/850mg Boehringer (H/30v)

Jardiance duo 12.5/850mg Boehringer (H/30v)

Điều trị tiểu đường tuýp II. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Jardiance duo 12.5/1000mg Boehringer (H/30v)

Jardiance duo 12.5/1000mg Boehringer (H/30v)

Điều trị tiểu đường type 2 Thuốc kê đơn.