Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'động kinh'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Agirisdon Risperidon 2mg Agimexpharm (H/100v)

Agirisdon Risperidon 2mg Agimexpharm (H/100v)

Điều trị bệnh tâm thần phân liệt Thuốc kê đơn.
Ảnh của Amriamid Amisulprid 100mg Agimexpharm (H/30v)

Amriamid Amisulprid 100mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị các bệnh tâm thần phân liệt: rối loạn tâm thần phân liệt cấp tính và mạn tính. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Amriamid Amisulprid 200mg Agimexpharm (H/30v)

Amriamid Amisulprid 200mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị các bệnh tâm thần phân liệt: rối loạn tâm thần phân liệt cấp tính và mạn tính. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Gaptinew Gabapentin 300mg Agimexpharm (H/30v)

Gaptinew Gabapentin 300mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị hỗ trợ trong động kinh cục bộ. Gabapentin còn được sử dụng để điều trị đau do viêm các dây thần kinh ngoại biên Thuốc kê đơn.