Các sản phẩm được gắn thẻ 'agimexpharm'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang

Thuốc điều trị huyết áp, suy tim, đau thắt ngực AGICARDI® 5mg Agimexpharm - Hộp 30 viên (t.t Concor)

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên Thùng/ Kiện: 228 hộp Thành phần: Bisoprolol fumarat 5mg Nhóm: Huyết áp - Tim mạch Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
43.500 đ

Thuốc điều trị tăng huyết áp AGILOSART® 100mg Agimexpharm - Hộp 60 viên nén bao phim

Quy cách: Hộp 6 vỉ x 10 viên Thành phần: Losartan 100mg Nhóm: Huyết áp - Tim mạch Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
285.000 đ

Thuốc điều trị tăng huyết áp AGILOSART® 25mg Agimexpharm - Hộp 40 viên nén bao phim

Quy cách: Hộp 4 vỉ x 10 viên Thành phần: Losartan 25mg Nhóm: Huyết áp - Tim mạch Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
58.000 đ

Thuốc điều trị tăng huyết áp AGILOSART® -H 100/12,5 Agimexpharm - Hộp 30 viên nén bao phim

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên Thành phần: Losartan kali 100mg; Hydroclorothiazid 12.5mg Nhóm: Huyết áp - Tim mạch Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
120.000 đ

Thuốc điều trị tăng huyết áp AGILOSART® -H100/25 Agimexpharm - Hộp 30 viên nén bao phim

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên Thành phần: Losartan kali 100mg; Hydroclorothiazid 25mg Nhóm: Huyết áp - Tim mạch Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
126.000 đ

Thuốc điều trị tăng huyết áp AGIMLISIN® 20mg Agimexpharm - Hộp 30 viên nén bao phim

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên Thành phần: Lisinopril 20mg Nhóm: Huyết áp - Tim mạch Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
101.400 đ