Tìm kiếm

Agimexpharm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Acecyst 1,6g Agimexpharm (H/30g)

Acecyst 1,6g Agimexpharm (H/30g)

Long đàm làm thông thoáng đường hô hấp Thuốc kê đơn.
Ảnh của Acetab Extra Paracetamol 500 Mg Agimexpharm (H/100v)
Ảnh của Acetab Paracetamol 325mg Agimexpharm (H/100v)

Acetab Paracetamol 325mg Agimexpharm (H/100v)

Giảm đau, hạ sốt Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Ag Ome Omeprazol 20mg Agimexpharm (H/100v)

Ag Ome Omeprazol 20mg Agimexpharm (H/100v)

Thuốc đường tiêu hóa - trào ngược dạ dày - thực quản Thuốc kê đơn.