Tìm kiếm

Agimexpharm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Acetab 500 D Agimexpharm (H/30v)

Acetab 500 D Agimexpharm (H/30v)

Nhức đầu, đau răng, đau họng, đau bụng kinh, đau nhức thần kinh – cơ – khớp. Không kê đơn.
Ảnh của Acetab Extra Paracetamol 500 Mg Agimexpharm (H/100v)
Ảnh của Acetab Paracetamol 325mg Agimexpharm (H/100v)

Acetab Paracetamol 325mg Agimexpharm (H/100v)

Giảm đau, hạ sốt Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Acetakan 120 Agimexpharm (H/60vna)
Ảnh của Acetakan 300mg Agimexpharm (H/30vna)

Acetakan 300mg Agimexpharm (H/30vna)

Tuần hoàn não Thực phẩm chức năng.
Ảnh của Acetakan 40mg Agimexpharm (H/100vna)

Acetakan 40mg Agimexpharm (H/100vna)

Thiểu năng tuần hoàn não. Thực phẩm chức năng.