Tìm kiếm

Biocodex

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Bioflora Biocodex (C/10v)

Bioflora Biocodex (C/10v)

Điều trị tiêu chảy cấp ở người lớn và trẻ em kết hợp với bù nước bằng đường uống. Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Stresam Biocodex (H/60v)

Stresam Biocodex (H/60v)

Điều trị các biểu hiện dạng tâm thể của lo âu. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Thuốc bột uống bioflora Biocodex

Thuốc bột uống bioflora Biocodex

Điều trị tiêu chảy cấp ở người lớn và trẻ em kết hợp với bù nước bằng đường uống. Thuốc không kê đơn.