Tìm kiếm

Bms

 

 
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Baraclude BMS (H/30v)

Baraclude BMS (H/30v)

Điều trị viêm gan B mạn tính Thuốc kê đơn.
Ảnh của Efferalgan 250mg BMS (H/12g)

Efferalgan 250mg BMS (H/12g)

Hạ sốt, giảm đau. Thuốc không kê đơn
Ảnh của Efferalgan bột sủi 150mg BMS (H/12g)

Efferalgan bột sủi 150mg BMS (H/12g)

Hạ sốt, giảm đau. Thuốc không kê đơn
Ảnh của Efferalgan bột sủi 80mg BMS (H/20g)

Efferalgan bột sủi 80mg BMS (H/20g)

Hạ sốt, giảm đau Thuốc không kê đơn.