Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'buồn nôn'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Agimoti Domperidone 30mg Agimexpharm (C/30ml)

Agimoti Domperidone 30mg Agimexpharm (C/30ml)

Điều trị triệu chứng Buồn nôn và nôn nặng Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agimoti Domperidone 60mg Agimexpharm (C/60ml)

Agimoti Domperidone 60mg Agimexpharm (C/60ml)

Điều trị triệu chứng Buồn nôn và nôn nặng Thuốc kê đơn
Ảnh của Agimoti S Agimexpharm (H/30g/1gr)

Agimoti S Agimexpharm (H/30g/1gr)

Khó tiêu, buồn nôn Thuốc kê đơn.