CƠ - XƯƠNG KHỚP - GOUT

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang

Dexan 0.5mg nén 2 lớp v/40, h/60vĩ Imexpharm

Dexan 0.5mg nén 2 lớp v/40, h/60vĩ ImexpharmParentGroupedProductIdSimple product0
453.600 đ

Piropharm v/10, h/100 Imexpharm

Piropharm v/10, h/100 ImexpharmParentGroupedProductIdSimple product0
42.000 đ

pms-FlexoMAX v/12, h/36 Imexpharm

pms-FlexoMAX v/12, h/36 ImexpharmParentGroupedProductIdSimple product0
162.000 đ

Otibone® 1500 Hộp 30 gói x 3.8g thuốc bột uống Boston

Glucosamin (dưới dạng glucosamin sulfat kali clorid) 1500mg
165.000 đ

Otibone® 1000 Hộp 30 gói x 3.8g thuốc bột uống Boston

Glucosamin (dưới dạng Glucosamin sulfat kali clorid) 1000mg
150.000 đ

Otibone® 750 Hộp 10 vỉ x 10 viên, Uống Boston

Glucosamin (dưới dạng Glucosamin HCL) 750mg
140.000 đ