Tìm kiếm

[HK1000] Cefpovera cefpodoxim 100mg Trust Farma (H/10v)

Nhà sản xuất: Trust Farma
Điều trị các nhiễm khuẩn
SKU: TETC01107

CEFPOVERA 100 MG

Nhóm phân loại: Cephalosporin thế hệ 3.

CHỈ ĐỊNH:

Cefpodoxime proxetil được chỉ định để điều trị các nhiễm khuẩn sau đây: 

Nhiễm khuẩn hô hấp trên bao gồm viêm tai giữa cấp, viêm xoang, viêm amiđan và viêm họng. 

Viêm phổi cấp tính mắc phải trong cộng đồng.

Nhiễm lậu cầu cấp chưa có biến chứng. 

Nhiễm khuẩn đường tiểu chưa có biến chứng. 

Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG:

Người lớn:
Nhiễm khuẩn hô hấp trên, kể cả viêm amiđan và viêm họng: 100mg mỗi 12 giờ trong 10 ngày.
Viêm phổi cấp tính mắc phải trong cộng đồng: 200mg mỗi 12 giờ trong 14 ngày.
Nhiễm lậu cầu cấp chưa có biến chứng: liều duy nhất 200mg.
Nhiễm khuẩn đường tiểu chưa có biến chứng: 100mg mỗi 12 giờ trong 7 ngày.
Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da: 400mg mỗi 12 giờ trong 7 - 14 ngày.
Trẻ em:
Viêm tai giữa cấp tính: 10mg/kg/ngày (tối đa 400mg/ngày chia làm 2 lần) trong 10 ngày.
Viêm họng và viêm amiđan: 10mg/kg/ngày (tối đa 200mg/ngày chia làm 2 lần) trong 10 ngày.
Cefpodoxime proxetil nên được chỉ định cùng với thức ăn. Ở các bệnh nhân suy thận (độ thanh thải creatinine dưới 30ml/phút), khoảng cách giữa liều nên được tăng đến 24 giờ.
Không cần phải điều chỉnh liều ở các bệnh nhân xơ gan.

Điều trị các nhiễm khuẩn