Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'chống co thắt'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Spa Agi VNA Alverin 120mg Agimexpharm (H/100v)

Spa Agi VNA Alverin 120mg Agimexpharm (H/100v)

Chống đau do co thắt cơ trơn ở đường tiêu hóa Thuốc kê đơn.
Ảnh của Spa Agi VNA Alverin 60mg Agimexpharm (H/30v)

Spa Agi VNA Alverin 60mg Agimexpharm (H/30v)

Chống co thắt cơ trơn đường tiêu hóa. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Spa Agi VNE Alverin 60mg Agimexpharm (H/60v)

Spa Agi VNE Alverin 60mg Agimexpharm (H/60v)

Chống co thắt cơ trơn đường tiêu hóa Thuốc kê đơn.