Tìm kiếm

Clan Health

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Vingoric 50mg hộp 40 viên Clan Health

Vingoric 50mg hộp 40 viên Clan Health

THÀNH PHẦN : Mỗi viên nén bao phim chứa: -Sildenafil: 50mg -Sildenafil -Tá dược vừa đủ : cho 1 viên nén bao phim.
Ảnh của Vingoric 100mg hộp 40 viên Clan Health

Vingoric 100mg hộp 40 viên Clan Health

THÀNH PHẦN : Mỗi viên nén bao phim chứa: -Sildenafil: 50mg -Sildenafil -Tá dược vừa đủ : cho 1 viên nén bao phim.