Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'dị ứng'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Agidexclo H200 Dexclorpheniramin 2mg Agimexpharm (H/200v)

Agidexclo H200 Dexclorpheniramin 2mg Agimexpharm (H/200v)

Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Allermine Clorpheniramin 4mg Agimexpharm (H/200v)

Allermine Clorpheniramin 4mg Agimexpharm (H/200v)

Điều trị các triệu cứng dị ứng Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Clanoz Loratadin 10mg Dhg (H/20v)

Clanoz Loratadin 10mg Dhg (H/20v)

Kháng Histamin Thuốc không kê đơn.