Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'dị ứng'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Agidexclo Dexclorpheniramin 2mg Agimexpharm (H/100v)

Agidexclo Dexclorpheniramin 2mg Agimexpharm (H/100v)

Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agidexclo Dexclorpheniramin 2mg Agimexpharm (H/200v)

Agidexclo Dexclorpheniramin 2mg Agimexpharm (H/200v)

Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Allermine Clorpheniramin 4mg Agimexpharm (H/200v)

Allermine Clorpheniramin 4mg Agimexpharm (H/200v)

Điều trị các triệu cứng dị ứng Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Bastinfast Ebastin 10mg Agimexpharm (H/100v)

Bastinfast Ebastin 10mg Agimexpharm (H/100v)

Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn Thuốc kê đơn.
Ảnh của Bastinfast Ebastin 20mg Agimexpharm (H/100v)

Bastinfast Ebastin 20mg Agimexpharm (H/100v)

Điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa hoặc quanh năm, viêm kết mạc dị ứng,… Thuốc kê đơn.