Tìm kiếm

DHG Pharma

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Atocib 60 Dhg (Hộp/30 Viên Nén)

Atocib 60 Dhg (Hộp/30 Viên Nén)

Giảm đau, chống viêm. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Atocib 90 Dhg (Hộp/30 Viên Nén)

Atocib 90 Dhg (Hộp/30 Viên Nén)

Giảm đau, chống viêm Thuốc kê đơn.
Ảnh của Atorlip Atorvastatin 20mg Dhg (H/30v)

Atorlip Atorvastatin 20mg Dhg (H/30v)

Thuốc trị rối loạn lipid máu Thuốc kê đơn
Ảnh của Celosti Celecoxib 200mg Dhg (H/20v)

Celosti Celecoxib 200mg Dhg (H/20v)

Thuốc kháng viêm NSAID Thuốc kê đơn
Ảnh của Clanoz Loratadin 10mg Dhg (H/20v)

Clanoz Loratadin 10mg Dhg (H/20v)

Kháng Histamin Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Davita Bone Dhg (Tuýp/10V)

Davita Bone Dhg (Tuýp/10V)

Bổ sung canxi, chắc xương. TPCN