Tìm kiếm

DOXAGISIN 2 hộp 20 viên Agimexpharm

Nhà sản xuất: Agimexpharm
SKU: TETC01034

Mỗi viên nén chứa

Doxazosin (dưới dạng doxazosin mesilat) 2mg