Các sản phẩm được gắn thẻ 'gel rửa tay'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang

[SIEUSAT 300k] Combo Nano Bạc siêu sát khuẩn: Gel rửa tay Sieusat for Hand 3 size 50-100-500ml

3 Gel rửa tay Nano Bạc Sieusat for Hand 50ml 2 Gel rửa tay Nano Bạc Sieusat for Hand 100ml 2 Gel rửa tay Nano Bạc Sieusat for Hand 500ml
378.000 đ 300.000 đ

[SIEUSAT1-1000K] Combo Nano Bạc siêu sát khuẩn: Xịt mũi Navid + Súc miệng Samik + Xịt khẩu trang for Mask + Gel rửa tay for Hand

10 Dung dịch xịt mũi Nano Bạc Sieusat Navid chai 20ml (t.t XISAT) 10 Nước súc miệng Nano Bạc Sieusat Samik 500ml 10 Xịt khẩu trang Nano Bạc Sieusat for Mask 50ml 10 Gel rửa tay Nano Bạc Sieusat for Hand 50ml
1.430.000 đ 1.000.000 đ

[SIEUSAT1-500k] Combo Nano Bạc siêu sát khuẩn: Xịt mũi Navid- Súc miệng Samik - Rửa tay for Hand

3 Dung dịch xịt mũi Nano Bạc Sieusat Navid chai 20ml (t.t XISAT) 3 Nước súc miệng Nano Bạc Sieusat Samik 500ml 3 Gel rửa tay Nano Bạc Sieusat for Hand 50ml 3 Gel rửa tay Nano Bạc Sieusat for Hand 100ml 3 Gel rửa tay Nano Bạc Sieusat for Hand 500ml
729.000 đ 500.000 đ

[SIEUSAT2-1000K] Combo Nano Bạc siêu sát khuẩn: Xịt mũi Navid + Súc miệng Samik + Xịt khẩu trang for Mask + Gel rửa tay for Hand

10 Dung dịch xịt mũi Nano Bạc Sieusat Navid chai 20ml (t.t XISAT) 10 Nước súc miệng Nano Bạc Sieusat Samik 500ml 10 Xịt khẩu trang Nano Bạc Sieusat for Mask 50ml 10 Gel rửa tay Nano Bạc Sieusat for Hand 100ml
1.490.000 đ 1.000.000 đ

[SIEUSAT2-500K] Combo Nano Bạc siêu sát khuẩn: Xịt mũi Navid + Gel rửa tay for Hand

10 Dung dịch xịt mũi Nano Bạc Sieusat Navid chai 20ml (t.t XISAT) 10 Gel rửa tay Nano Bạc Sieusat for Hand 50ml
650.000 đ 500.000 đ

[SIEUSAT3-1000K] Combo Nano Bạc siêu sát khuẩn: Xịt mũi Navid + Súc miệng Samik + Xịt khẩu trang for Mask + Gel rửa tay for Hand

10 Dung dịch xịt mũi Nano Bạc Sieusat Navid chai 20ml (t.t XISAT) 10 Nước súc miệng Nano Bạc Sieusat Samik 500ml 10 Xịt khẩu trang Nano Bạc Sieusat for Mask 50ml 5 Gel rửa tay Nano Bạc Sieusat for Hand 500ml
1.580.000 đ 1.000.000 đ