Tìm kiếm

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Hapacol 150mg Dhg (H/24g)

Hapacol 150mg Dhg (H/24g)

Giảm đau, hạ sôt. Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Hapacol 150mg Flu Dhg (H/24g)

Hapacol 150mg Flu Dhg (H/24g)

Hạ sốt, giảm đau Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Hapacol 250mg Dhg (H/24g)

Hapacol 250mg Dhg (H/24g)

Giảm đau, hạ sốt. Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Hapacol 325mg Dhg (C/100v)

Hapacol 325mg Dhg (C/100v)

Giảm đau, hạ sốt. Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Hapacol 325mg Dhg (H/100v)

Hapacol 325mg Dhg (H/100v)

Giảm đau, hạ sốt. Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Hapacol 325mg Flu Dhg Pharma (H/24g)

Hapacol 325mg Flu Dhg Pharma (H/24g)

Giảm đau, hạ sốt. Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Hapacol cảm cúm  Dhd( C/200v)

Hapacol cảm cúm Dhd( C/200v)

Giảm đau, hạ sốt Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Hapacol Cảm Cúm Dhg (H/100v)

Hapacol Cảm Cúm Dhg (H/100v)

Hạ sốt, giảm đau. Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Hapacol Caplet 500 Dhg( H/100v)

Hapacol Caplet 500 Dhg( H/100v)

Giảm đau, hạ sốt Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Hapacol Cs Day Dhg (H/100v)

Hapacol Cs Day Dhg (H/100v)

Giảm đau, hạ sốt Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Hapacol Flu Dhg (H/100v)

Hapacol Flu Dhg (H/100v)

Giảm đau, hạ sốt Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Acetab Paracetamol 325mg Agimexpharm (H/100v)

Acetab Paracetamol 325mg Agimexpharm (H/100v)

Giảm đau, hạ sốt Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Acetab Extra Paracetamol 500 Mg Agimexpharm (H/100v)
Ảnh của Agimol Paracetamol 80mg Agimexpharm (H/30g)

Agimol Paracetamol 80mg Agimexpharm (H/30g)

Thuốc giảm đau, hạ sốt Thuốc không kê đơn.