Tìm kiếm

GSK (GlaxoSmithKline)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Panadol Extra Gsk (H/180v)

Panadol Extra Gsk (H/180v)

Nhà sản xuất: GSK (GlaxoSmithKline) Panadol extra có hiệu quả trong điều trị đau nhẹ đến vừa và hạ sốt.
Ảnh của Augmentin 1g Gsk (H/14v)

Augmentin 1g Gsk (H/14v)

Hộp 2 vỉ x 7 viên Kháng Vi Sinh Vật