Tìm kiếm

GSK (GlaxoSmithKline)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Panadol C&F ( Panadol Cảm Cúm ) GSK (H/180v)

Panadol C&F ( Panadol Cảm Cúm ) GSK (H/180v)

Panadol Cảm cúm làm giảm các triệu chứng của cảm cúm như sốt, đau và xung huyết mũi.
Ảnh của Panadol Extra Gsk (H/180v)

Panadol Extra Gsk (H/180v)

Panadol extra có hiệu quả trong điều trị đau nhẹ đến vừa và hạ sốt