Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'hạ đường huyết'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Arbosnew Acarbose 100mg Agimexpharm (H/30v)

Arbosnew Acarbose 100mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị đái tháo đường type 2 Thuốc kê đơn.
Ảnh của Arbosnew Acarbose 50mg Agimexpharm (H/30v)

Arbosnew Acarbose 50mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị bệnh đái tháo đường Thuốc kê đơn
Ảnh của Dimobas 1 Repaglinid 1mg Agimexpharm (H/60v)

Dimobas 1 Repaglinid 1mg Agimexpharm (H/60v)

Giảm nồng độ đường trong máu ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 Thuốc kê đơn.
Ảnh của Dimobas Repaglinid 0.5mg Agimexpharm (H/60v)

Dimobas Repaglinid 0.5mg Agimexpharm (H/60v)

Giảm nồng độ đường trong máu ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 Thuốc kê đơn.
Ảnh của Dimobas Repaglinid 2mg Agimexpharm (H/90v)

Dimobas Repaglinid 2mg Agimexpharm (H/90v)

Đái tháo đường type 2 Thuốc kê đơn.
Ảnh của Glimegim 2 glimepirid 2mg Agimexpharm (H/60v)

Glimegim 2 glimepirid 2mg Agimexpharm (H/60v)

Điều trị đái tháo đường tuýp 2 Thuốc kê đơn.