Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'hạ sốt'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Acegoi Agimexpharm (H/30g/3gr)

Acegoi Agimexpharm (H/30g/3gr)

Thuốc giảm đau - hạ sốt Thuốc kê đơn.
Ảnh của Acetab Extra Paracetamol 500 Mg Agimexpharm (H/100v)
Ảnh của Acetab Paracetamol 325mg Agimexpharm (H/100v)

Acetab Paracetamol 325mg Agimexpharm (H/100v)

Giảm đau, hạ sốt Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Agicedol Paracetamol 500mg Agimexpharm (C/200v)

Agicedol Paracetamol 500mg Agimexpharm (C/200v)

Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Agicedol Paracetamol 500mg Agimexpharm (H/100v)

Agicedol Paracetamol 500mg Agimexpharm (H/100v)

Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid Thuốc không kê đơn