Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'hạ sốt'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Acetab Extra Paracetamol 500 Mg Agimexpharm (H/100v)
Ảnh của Acetab Paracetamol 325mg Agimexpharm (H/100v)

Acetab Paracetamol 325mg Agimexpharm (H/100v)

Giảm đau, hạ sốt Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Hapacol 150mg Dhg (H/24g)

Hapacol 150mg Dhg (H/24g)

Giảm đau, hạ sôt. Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Hapacol 150mg Flu Dhg (H/24g)

Hapacol 150mg Flu Dhg (H/24g)

Hạ sốt, giảm đau Thuốc không kê đơn.