Tìm kiếm

TIM MẠCH

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của [PMS] Agimlisin Lisinopril 5mg Agimexpharm (H/30v)

[PMS] Agimlisin Lisinopril 5mg Agimexpharm (H/30v)

Nhà sản xuất: Agimexpharm Điều trị tăng huyết áp
Ảnh của [PMS]Agimlisin Lisinopril 20mg Agimexpharm (H/30v)

[PMS]Agimlisin Lisinopril 20mg Agimexpharm (H/30v)

Nhà sản xuất: Agimexpharm Điều trị tăng huyết áp
Ảnh của [PMS]Agimstan Telmisartan 80mg Agimexpharm (H/28v)

[PMS]Agimstan Telmisartan 80mg Agimexpharm (H/28v)

Nhà sản xuất: Agimexpharm Điều trị tăng huyết áp
Ảnh của [PMS]Aginaril Enalapril 5mg Agimexpharm (H/60v)

[PMS]Aginaril Enalapril 5mg Agimexpharm (H/60v)

Nhà sản xuất: Agimexpharm Điều trị tăng huyết áp
Ảnh của Bidizem 60 Bidiphar (H/30 viên)

Bidizem 60 Bidiphar (H/30 viên)

Nhà sản xuất: Bidiphar Phòng ngừa và điều trị lâu dài cơn đau thắt ngực, ngoại trừ các cơn đau thắt ngực cấp tính. Điều trị tăng huyết áp nhẹ đến trung bình.
Ảnh của Ambidil 5 Amlodipin 5mg Bidiphar (H/100v)

Ambidil 5 Amlodipin 5mg Bidiphar (H/100v)

Nhà sản xuất: Bidiphar Điều trị tăng huyết áp. Điều trị dự phòng ở người bệnh đau thắt ngực ổn định.