HUYẾT ÁP - TIM MẠCH

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang

Avasboston® 10 Hộp 5 vỉ x 10 viên Boston

Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 10mg - 10mg
75.000 đ

Avasboston® 20 Hộp 5 vỉ x 10 viên Boston

Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 20mg - 20mg
125.000 đ

Bostarelboston 20 Hộp 2 vỉ x 30 viên nén Boston

Trimetazidin hydrochlorid 20mg - 20mg
28.000 đ

Clopalvix® Hộp 5 x 14 viên Boston

Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75mg
385.000 đ