Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'Huyết áp'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Agilosart H 100/12,5 Agimexpharm (H/30v)

Agilosart H 100/12,5 Agimexpharm (H/30v)

Thuốc điều trị tăng huyết áp. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agilosart -H50/12,5 Agimexpharm (H/30v)

Agilosart -H50/12,5 Agimexpharm (H/30v)

Thuốc điều trị tăng huyết áp. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agilosart Losartan Hydroclorethiazid 100/25mg Agimexpharm (H/30v)