Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'Huyết áp'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Agilosart Losartan Hydroclorethiazid 100/25mg Agimexpharm (H/30v)
Ảnh của Agilosart Losartan Hydroclorethiazid 100/25mg Agimexpharm (H/30v)
Ảnh của Agilosart Losartan Kali 100mg Agimexpharm (H/60v)

Agilosart Losartan Kali 100mg Agimexpharm (H/60v)

Điều trị tăng huyết áp, suy tim. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agimlisin Lisinopril 20mg Agimexpharm (H/30v)

Agimlisin Lisinopril 20mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị tăng huyết áp Thuốc kê đơn
Ảnh của Agimlisin Lisinopril 5mg Agimexpharm (H/30v)

Agimlisin Lisinopril 5mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị tăng huyết áp Thuốc kê đơn