IMEXPHARM

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang

A.C Mexcold chai 200 viên Imexpharm

Paracetamol 325mg + Chlopheniramin 2mg
68.000 đ

Alimazin VNA chai 200 viên Imexpharm

Trimeprazine 5mg
52.500 đ

Alimazin VNA hộp 100 viên Imexpharm

Trimeprazine 5mg
27.300 đ