Tìm kiếm

DỊ ỨNG - KHÁNG HISTAMIN

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Agidexclo H200 Dexclorpheniramin 2mg Agimexpharm (H/200v)

Agidexclo H200 Dexclorpheniramin 2mg Agimexpharm (H/200v)

Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Agimfast Fexofanadin 60mg Agimexpharm (H/10v)

Agimfast Fexofanadin 60mg Agimexpharm (H/10v)

Kháng dị ứng trị hắt hơi, chảy nước mũi, ngứa đỏ mắt, mề đay, dị ứng thuốc… Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Allermine Clorpheniramin 4mg Agimexpharm (H/100v)

Allermine Clorpheniramin 4mg Agimexpharm (H/100v)

Điều trị các triệu chứng dị ứng Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Allermine Clorpheniramin 4mg Agimexpharm (H/200v)

Allermine Clorpheniramin 4mg Agimexpharm (H/200v)

Điều trị các triệu cứng dị ứng Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Clanoz Loratadin 10mg Dhg (H/20v)

Clanoz Loratadin 10mg Dhg (H/20v)

Kháng Histamin Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Gimfastnew Fexofenadin 120mg Agimexpharm (H/20v)

Gimfastnew Fexofenadin 120mg Agimexpharm (H/20v)

Kháng dị ứng trị hắt hơi, chảy nước mũi, ngứa đỏ mắt, mề đay, dị ứng thuốc… Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Aginmezin Alimenmazin 10mg Agimexpharm (H/60v)

Aginmezin Alimenmazin 10mg Agimexpharm (H/60v)

Dị ứng hô hấp (viêm mũi, hắt hơi, sổ mũi) và ngoài da (mày đay, ngứa). Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Agilodin Loratadin 10mg Agimexpharm (H/60v)

Agilodin Loratadin 10mg Agimexpharm (H/60v)

Viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng. Ngứa và mề đay Thuốc không kê đơn.