Tìm kiếm

KHÁNG SINH

 

 
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Rodogyl Sanofi (H/20v)

Rodogyl Sanofi (H/20v)

Trị nhiễm khuẩn răng miệng. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agiclovir Acyclovir 400mg Agimexpharm (H/30v)

Agiclovir Acyclovir 400mg Agimexpharm (H/30v)

Trị nhiễm Herpes simplex,thủy đậu Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agifovir E Agimexpharm (H/30v)

Agifovir E Agimexpharm (H/30v)

Trị viêm gan B, trị và phòng ngừa HIV Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agifovir F Agimexpharm (H/30v)

Agifovir F Agimexpharm (H/30v)

Chỉ định trong liệu pháp kết hợp thuốc kháng retrovirus cho người lớn trên 18 tuổi bị nhiễm HIV-1 Thuốc kê đơn.
Ảnh của Augmentin 1g Gsk (H/14v)

Augmentin 1g Gsk (H/14v)

Hộp 2 vỉ x 7 viên Kháng Vi Sinh Vật
Ảnh của Agifovir Tenofovir 300mg Agimexpharm (H/30v)

Agifovir Tenofovir 300mg Agimexpharm (H/30v)

Trị viêm gan B, trị và phòng ngừa HIV Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agimidin Lamivudin 100mg Agimexpharm (H/30v)

Agimidin Lamivudin 100mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị viêm gan siêu vi B mạn tính ở bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agiroxi Roxithromycin 150mg Agimexpharm (H/100v)
Ảnh của Idomagi Linezolid 600mg Agimexpharm (H/30v)

Idomagi Linezolid 600mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị nhiễm khuẩn như nhiễm trùng da. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Ifatrax Itraconazole 100mg Agimexpharm (H/4v)

Ifatrax Itraconazole 100mg Agimexpharm (H/4v)

Điều trị nhiễm khuẩn. Thuốc kê đơn.