Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'kháng viêm'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Agichymo 4,2mg Alu Agimexpharm (H/20v)

Agichymo 4,2mg Alu Agimexpharm (H/20v)

Kháng viêm, chống phù nề sau chấn thương hoặc sau mổ. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agichymo 4,2mg Alu Agimexpharm (H/60v)

Agichymo 4,2mg Alu Agimexpharm (H/60v)

Kháng viêm, chống phù nề sau chấn thương hoặc sau mổ. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agichymo 4,2mg VT Agimexpharm (H/20v)

Agichymo 4,2mg VT Agimexpharm (H/20v)

Kháng viêm, chống phù nề sau chấn thương hoặc sau mổ. Thuốc kê đơn
Ảnh của Agietoxib 120 Etoricoxib Agimexpharm (H/100v)

Agietoxib 120 Etoricoxib Agimexpharm (H/100v)

Trị viêm xương khớp, thoái hóa khớp, giảm đau… Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agimesi Meloxicam 7,5mg Agimexpharm (H/50v)

Agimesi Meloxicam 7,5mg Agimexpharm (H/50v)

Điều trị đau nhức xương khớp Thuốc kê đơn.