Nakorn Patana

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang

ANTACIL hộp 250 viên Nakorn

Gel khô nhôm hydroxyd 250 mg Magnesi Trisilicat 350 mg Kaolin 50 mg
129.030 đ

BENDA 500 hộp 12 viên Nakorn

Mebendazol 500 mg
147.900 đ

CANASONE tuýp 5gr Nakorn

Betamethasone dipropionate 1,29 mg Clotrimazole 10 mg
16.200 đ

CISTEINE 100MG chai 30ml Nakorn

Trong 5 ml chứa : Carbocistein 100 mg
15.300 đ

CISTEINE 100MG chai 60ml Nakorn

Trong 5 ml chứa : Carbocistein 100 mg
24.480 đ

CISTEINE 250MG chai 30ml Nakorn

Trong 5 ml chứa : Carbocistein 250 mg
18.360 đ