Tìm kiếm

Natri 0.9% Vidipha (C/10ml)

Nhỏ hoặc rửa mắt, hốc mũi: mỗi lần 1 - 3 giọt, ngày 1 - 3 lần.
SKU: TOTC00561

Thành phần

Natri Clorid

 

Dạng bào chế

Dạng lỏng

 

Quy cách

Lốc 10 chai 10ml

 

Chỉ định

 

Cách dùng

Nhỏ hoặc rửa mắt, hốc mũi: mỗi lần 1 - 3 giọt, ngày 1 - 3 lần.

 

Chống chỉ định

chưa có tài liệu báo cáo

 
Nhỏ hoặc rửa mắt, hốc mũi: mỗi lần 1 - 3 giọt, ngày 1 - 3 lần.