Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'Thuốc chống dị ứng - Kháng Histamin'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Agimfast Fexofenadin 120mg Agimexpharm (H/20v)

Agimfast Fexofenadin 120mg Agimexpharm (H/20v)

Kháng dị ứng trị hắt hơi, chảy nước mũi, ngứa đỏ mắt, mề đay, dị ứng thuốc… Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Agimfast Fexofenadin 180mg Agimexpharm (H/20v)

Agimfast Fexofenadin 180mg Agimexpharm (H/20v)

Kháng dị ứng trị hắt hơi, chảy nước mũi, ngứa đỏ mắt, mề đay, dị ứng thuốc… Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Aginmezin Alimemazin 10mg Agimexpharm (H/100v)

Aginmezin Alimemazin 10mg Agimexpharm (H/100v)

Điều trị triệu chứng đối với các biểu hiện dị ứng
Ảnh của Aginmezin Alimemazin 5mg Agimexpharm (H/250v)

Aginmezin Alimemazin 5mg Agimexpharm (H/250v)

Dị ứng hô hấp (viêm mũi, hắt hơi, sổ mũi) và ngoài da (mày đay, ngứa). Thuốc không kê đơn.