Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'thuốc ho'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Acecyst 1,6g Agimexpharm (H/30g)

Acecyst 1,6g Agimexpharm (H/30g)

Long đàm làm thông thoáng đường hô hấp Thuốc kê đơn.
Ảnh của Acecyst 200mg Agimexpharm (H/100v)

Acecyst 200mg Agimexpharm (H/100v)

Tác dụng long đờm, làm thông đường hô hấp Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agi Bromhexin 16mg Agimexpharm (H/30v)

Agi Bromhexin 16mg Agimexpharm (H/30v)

Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agi-Bromhexine 4mg Agimexpharm (C/200v)

Agi-Bromhexine 4mg Agimexpharm (C/200v)

Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agi-Bromhexine 4mg Agimexpharm (H/100v)

Agi-Bromhexine 4mg Agimexpharm (H/100v)

Rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính Thuốc kê đơn.