Các sản phẩm được gắn thẻ 'Thuốc huyết áp - tim mạch'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang

Thuốc điều trị tăng huyết áp AGILOSART® 100mg Agimexpharm - Hộp 60 viên nén bao phim

Quy cách: Hộp 6 vỉ x 10 viên Thành phần: Losartan 100mg Nhóm: Huyết áp - Tim mạch Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
285.000 đ

Thuốc điều trị tăng huyết áp AGILOSART® 25mg Agimexpharm - Hộp 40 viên nén bao phim

Quy cách: Hộp 4 vỉ x 10 viên Thành phần: Losartan 25mg Nhóm: Huyết áp - Tim mạch Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
58.000 đ

Thuốc điều trị tăng huyết áp AGILOSART® -H 100/12,5 Agimexpharm - Hộp 30 viên nén bao phim

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên Thành phần: Losartan kali 100mg; Hydroclorothiazid 12.5mg Nhóm: Huyết áp - Tim mạch Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
120.000 đ

Thuốc điều trị tăng huyết áp AGILOSART® -H100/25 Agimexpharm - Hộp 30 viên nén bao phim

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên Thành phần: Losartan kali 100mg; Hydroclorothiazid 25mg Nhóm: Huyết áp - Tim mạch Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
126.000 đ

Thuốc điều trị tăng huyết áp AGIMLISIN® 20mg Agimexpharm - Hộp 30 viên nén bao phim

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên Thành phần: Lisinopril 20mg Nhóm: Huyết áp - Tim mạch Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
101.400 đ

Thuốc điều trị tăng huyết áp AGIMLISIN® 5mg Agimexpharm - Hộp 30 viên nén bao phim

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên Thành phần: Lisinopril 5mg Nhóm: Huyết áp - Tim mạch Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
41.550 đ