Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'thuốc kháng sinh'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Agiroxi Roxithromycin 150mg Agimexpharm (H/100v)
Ảnh của Agiroxi Roxithromycin 50mg Agimexpharm (H/20g/1.5g)

Agiroxi Roxithromycin 50mg Agimexpharm (H/20g/1.5g)

Nhóm Macrolid trị nhiễm trùng tai mũi họng phế quản, phổi, da, sinh dục,… Thuốc kê đơn.