Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'Thuốc kháng viêm'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Agi-beta 0,5mg Agimexpharm (H/100v)

Agi-beta 0,5mg Agimexpharm (H/100v)

Dùng trong nhiều bệnh như thấp khớp Thuốc kê đơn.
Ảnh của Agirofen 400mg Agimexpharm (H/60v)

Agirofen 400mg Agimexpharm (H/60v)

Chống viêm không Steroid Thuốc không kê đơn.
Ảnh của Lecerex Armephaco (H/30vna)

Lecerex Armephaco (H/30vna)

Thuốc giảm đau, hạ sốt, khán viêm không steroid Thuốc kê đơn.