Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'thuốc thần kinh'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Agirisdon Risperidon 2mg Agimexpharm (H/100v)

Agirisdon Risperidon 2mg Agimexpharm (H/100v)

Điều trị bệnh tâm thần phân liệt Thuốc kê đơn.
Ảnh của Amriamid Amisulprid 100mg Agimexpharm (H/30v)

Amriamid Amisulprid 100mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị các bệnh tâm thần phân liệt: rối loạn tâm thần phân liệt cấp tính và mạn tính. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Amriamid Amisulprid 200mg Agimexpharm (H/30v)

Amriamid Amisulprid 200mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị các bệnh tâm thần phân liệt: rối loạn tâm thần phân liệt cấp tính và mạn tính. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Amriamid Amisulprid 400mg Agimexpharm (H/30v)

Amriamid Amisulprid 400mg Agimexpharm (H/30v)

Điều trị các bệnh tâm thần phân liệt: rối loạn tâm thần phân liệt cấp tính và mạn tính. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Ciramplex Escitalopram 10mg Agimexpharm (H/28v)

Ciramplex Escitalopram 10mg Agimexpharm (H/28v)

Điều trị cấp và duy trì bệnh trầm cảm ở người lớn và trẻ em 12-17 tuổi, lo âu toàn thể ở người lớn, cơn hoảng sợ, ám ảnh cưỡng bức Thuốc kê đơn.
Ảnh của Ciramplex Escitalopram 20mg Agimexpharm (H/28v)

Ciramplex Escitalopram 20mg Agimexpharm (H/28v)

Điều trị cấp và duy trì bệnh trầm cảm ở người lớn và trẻ em 12-17 tuổi, lo âu toàn thể ở người lớn, cơn hoảng sợ, ám ảnh cưỡng bức Thuốc kê đơn.