Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn thẻ 'tiêu chảy'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Loperamid 2mg Agimexpharm (H/100v)

Loperamid 2mg Agimexpharm (H/100v)

Điều trị đau bụng, tiêu chảy. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Lopetab Loperamid 2mg Agimexpharm (H/150v)

Lopetab Loperamid 2mg Agimexpharm (H/150v)

Điều trị tiêu chảy cấp và mạn tính cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Racedagim 10 Agimexpharm (H/10g)

Racedagim 10 Agimexpharm (H/10g)

Hỗ trợ điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp ở trẻ em. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Racedagim Racecadotril 100mg Agimexpharm (H/20v)

Racedagim Racecadotril 100mg Agimexpharm (H/20v)

Hỗ trợ điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp tính ở người lớn. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Racedagim racecadotril 100mg Agimexpharm (H/20vna)

Racedagim racecadotril 100mg Agimexpharm (H/20vna)

Hỗ trợ điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp tính ở người lớn. Thuốc kê đơn.
Ảnh của Racedagim Racecadotril 30mg Agimexpharm (H/25g/3gr)