Tìm kiếm

TIÊU HÓA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Antaloc hộp 70 viên Boston

Antaloc hộp 70 viên Boston

Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat) 40mg
Ảnh của Bosphagel B hộp 30 gói Boston

Bosphagel B hộp 30 gói Boston

Mỗi gói 20g chứa: Nhôm phosphat gel 20% 12,38g - 12,38g
Ảnh của Bostogel hộp 30 gói Boston

Bostogel hộp 30 gói Boston

Mỗi gói 15g chứa: Nhôm hydroxyd gel 20% (tương đương 351,9mg Nhôm hydroxyd) 1759,5mg; Magnesi hydroxyd paste 31% (tương đương 400mg Magnesi hydroxyd) 1290,32mg; Simethicon emulsion 30% (tương đương Si