Tìm kiếm

Trust Farma

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của Advelex 250mg hộp 30 gói Trust Farma

Advelex 250mg hộp 30 gói Trust Farma

Thành phần hoạt chất: Cephalexin (dạng cephalexin monohydrat)…250 mg Thành phần tá dược: Tá dược vừa đủ 1 gói
Ảnh của Cedirad 500mg hộp 10 viên Trust Farma

Cedirad 500mg hộp 10 viên Trust Farma

Cedifrad 500 Thành phần hoạt chất: Cefradin ….500 mg Thành phần tá dược: Tá dược vừa đủ 1 viên
Ảnh của Cedirad 500mg hộp 30 viên Trust Farma

Cedirad 500mg hộp 30 viên Trust Farma

Cedifrad 500 Thành phần hoạt chất: Cefradin ….500 mg Thành phần tá dược: Tá dược vừa đủ 1 viên
Ảnh của Cefpovera 100mg hộp 100 viên Trust Farma

Cefpovera 100mg hộp 100 viên Trust Farma

Thành phần hoạt chất: Cefpodoxim (dạng Cefpodoxim proxetil)…100 mg. Thành phần tá dược : Tá dược vừa đủ 1 viên.
Ảnh của Cefpovera 100mg hộp 30 gói Trust Farma

Cefpovera 100mg hộp 30 gói Trust Farma

Thành phần hoạt chất: Cefpodoxim (dạng muối proxetil)… 50 mg Thành phần tá dược: tá dược vừa đủ 1 gói,
Ảnh của Cefpovera 100mg hộp 30 viên Trust Farma

Cefpovera 100mg hộp 30 viên Trust Farma

Thành phần hoạt chất: Cefpodoxim (dạng Cefpodoxim proxetil)…100 mg. Thành phần tá dược : Tá dược vừa đủ 1 viên.