Tìm kiếm

Trust Farma

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị mỗi trang
Ảnh của [PMS]Cefpovera cefpodoxim 100mg Trust Farma (H/30gói)

[PMS]Cefpovera cefpodoxim 100mg Trust Farma (H/30gói)

Nhà sản xuất: Trust Farma Điều trị các nhiễm khuẩn.
Ảnh của [PMS]Cefpovera cefpodoxim 100mg Trust Farma (H/30v)

[PMS]Cefpovera cefpodoxim 100mg Trust Farma (H/30v)

Nhà sản xuất: Trust Farma ĐIều trị nhiễm khuẩn.
Ảnh của [PMS]Stareclor cefaclor 250mg Cap Trust Farma (h/100v)

[PMS]Stareclor cefaclor 250mg Cap Trust Farma (h/100v)

Nhà sản xuất: Trust Farma Điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và hô hấp dưới, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, da và mô mềm.
Ảnh của [PMS]Cefpovera cefpodoxim 100mg Trust Farma (H/10v)

[PMS]Cefpovera cefpodoxim 100mg Trust Farma (H/10v)

Nhà sản xuất: Trust Farma Điều trị các nhiễm khuẩn
Ảnh của [PMS]Cefpovera cefpodoxim 200mg Trust Farma (H/10v)

[PMS]Cefpovera cefpodoxim 200mg Trust Farma (H/10v)

Nhà sản xuất: Trust Farma Điều trị nhiễm khuẩn.
Ảnh của [PMS]Cefadroxil 500mg Trust Farma (H/30v)

[PMS]Cefadroxil 500mg Trust Farma (H/30v)

Nhà sản xuất: Trust Farma Điều Trị Nhiễm Khuẩn