TUẦN HOÀN NÃO - RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang

Sulpiride 50mg vĩ 10/Hộp 100 Imexpharm

Sulpiride 50mg vĩ 10/Hộp 100 ImexpharmParentGroupedProductIdSimple product0
70.000 đ

Thuốc điều trị thiểu năng tuần hoàn máu não HOẠT HUYẾT NHẤT NHẤT - Hộp 30 viên

Qui cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên. Thành phần: Xích thược 750mg, Cỏ xước 1500mg, Ích mẫu 1500mg, Xuyên khung 750mg, Thục địa 1500mg, Đương quy 1500mg Nhóm: Thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên Nhà sản xuất: Nhất Nhất (Việt Nam) Sản xuất tại Việt Nam
101.000 đ

Thực phẩm hỗ trợ cải thiện trí nhớ ACETAKAN 40mg Agimexpharm - Hộp 100 viên nang

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Thành phần: Cao Ginkgo biloba 80mg Nhóm: Tuần hoàn não - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
75.000 đ

Thực phẩm hỗ trợ cải thiện trí nhớ ACETAKAN 80mg Agimexpharm - Hộp 100 viên nang

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Thành phần: Cao Ginkgo biloba 80mg Nhóm: Tuần hoàn não - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
140.000 đ

Thực phẩm hỗ trợ cải thiện trí nhớ ACETAKAN 80mg Agimexpharm - Hộp 100 viên nén

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Thành phần: Cao Ginkgo biloba 80mg Nhóm: Tuần hoàn não - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
140.000 đ

Thực phẩm hỗ trợ cải thiện trí nhớ ACETAKAN 120mg Agimexpharm - Hộp 30 viên nang

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang Thành phần: Cao Ginkgo biloba 120mg Nhóm: Tuần hoàn não - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nhà sản xuất: Agimexpharm Sản xuất tại Việt Nam
54.000 đ