Tìm kiếm

Xin lỗi, sản phẩm này không còn có sẵn

[PMS]Viên đặt trĩ Hemocor (H/10v)

Nhà sản xuất: Medvie
Nhà sản xuất: Medvie Co búi trĩ, giảm đau rát nhanh chóng
SKU: TBYT00242

Thành phần:

Kẽm oxyd............................................ 80mg

Lidocain ..............................................60mg

Sucrafat ..............................................50mg

Chiết suất hạt dẻ ngựa (esculine) .......... 30mg

Hydrocortison acetate ............................ 5mg

Sodium Hyaluronate .............................. 5mg

Cao rau má .......................................... 2mg

Benzalkonium cloride ..............................1mg

Công dụng:

Co búi trĩ, giảm đau rát nhanh chóng
Kháng viêm, bảo vệ thành mạch
Nhà sản xuất: Medvie Co búi trĩ, giảm đau rát nhanh chóng